Aimée recap | Christmas & Year End Party 2023

Tối thứ 6 tuần qua, đêm tiệc Giáng Sinh và Tất Niên 2023 của Aimée đã diễn ra trong không khí ấm áp và sự gắn kết của các thành viên. Đây là dịp đánh dấu hành trình 2 năm phát triển và cùng nhau nhìn lại một chặng đường đã qua để đặt mục […]

Read more